ДАТУМ

НЕДЕЛА

ТРЕНИНГ

ГРАД

МЕСТО

ОРГАНИЗАТОР

Basic

35

25.-27.08.2015.

Скопје

ЈАН МОТО МТС

ЈАН МОТО МТС

ABS T&T

38

14.-17.09.2015.

Скопје

ЈАН МОТО МТС

ЈАН МОТО МТС

ECAS T&T

43

20.-22.10.2015.

Скопје

ЈАН МОТО МТС

ЈАН МОТО МТС

EBS T&T

46

10.-12.11.2015.

Скопје

ЈАН МОТО МТС

ЈАН МОТО МТС

TEBS E 0.-2,5

49

01.-03.12.2015.

Скопје

ЈАН МОТО МТС

ЈАН МОТО МТС

Организатор: ЈАН МОТО МТС | Контакт: Славко Насуличев | тел: +389 (02) 2447-371 | мобилен: +389 72 228-003 | е-пошта: n.slavko@janmoto.com.mk

Цената на тренингот е 100 евра во денарска противвредност по лице од ден.
Цената е без ДДВ.

Пополнете ја формата подолу доколку сакате да се пријавите за обука.